Komende dinsdag 3 december en 17 december schaken wij in

Woonzorg Park Brabant †símorgens om 10.00 uur beneden in de kantine.

 

Adres:† Wissinkshof 34

†††††††† ††††† Schalkhaar